Tworzenie Procedur zarzadzania archiwum dokumentacja firmowa

Tworzenie normatywów kancelaryjno – archiwalnych

Instytucje oraz organizacje rządowe i samorządowe, które prowadzą archiwa zakładowe mają obowiązek posiadania normatywów kancelaryjno – archiwalnych. Jest to dokument, który określa m.in. w jaki sposób dokumenty będą archiwizowane, jak ma wyglądać obieg dokumentów, jak kategoryzować i zarządzać dokumentacją.

To bardzo pomocne także w prywatnych przedsiębiorstwach!

Normatywy kancelaryjno – archiwalne są także bardzo często tworzone w przedsiębiorstwach, które nie mają takiego obowiązku. Wynika to przede wszystkim z ich przydatności. Ta procedura dokładnie określa jak postępować z firmowymi dokumentami. Dzięki niej każdy z pracowników (obecnych i zatrudnionych w przyszłości) będzie doskonale wiedział jakie zasady obowiązują w przedsiębiorstwie i co zrobić z danym dokumentem.

Przygotujemy dla Państwa kompleksowe, przejrzyste, napisane w zrozumiały dla każdego sposób procedury zarządzania firmową dokumentacją.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ►