„Najczęstsze problemy w działalności IOD” – to temat pierwszej debaty, jaka odbędzie się z okazji XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Prezesa UODO. Dyskusja na ten temat rozpocznie się o godzinie 10.10.

Po tej debacie zostaną wręczone nagrody im Michała Serzyckiego, które są przyznawane za działalność na rzecz edukacji w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Po tej części o 11.00 odbędzie się kolejna debata pt. „Udostępnianie danych dzieci w Internecie”.

Wszystkie te wydarzenia będą transmitowane: Konferencja „Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych"