Pozytywne opinie o usługach archiwizacji i porządkowania dokumentów przez  Spółkę DOKUMENTATOR to największe wyróżnienie, które motywuje nas do dalszego wysiłku.

Jest to dla wszystkich pracowników Spółki bardzo miłe gdyż utwierdza nas w przekonaniu, że dobry archiwista powinien nie tylko poprawnie wykonywać merytoryczną stronę swojej pracy, ale także szukać rozwiązań skomplikowanych aspektów działalności jednostki organizacyjnej, żeby właściwie przełożyć to na rozwiązania prawne archiwizacji dokumentów i że nasze zaangażowanie w rozwiązywanie problemów Klientów zostało przez nich docenione.